Meghívó: Füleki konferenciára

 „A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig“
NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Füleki konferencia

 

Miesto: FiľakovoMestské vlastivedné múzeum, Hlavná 14.
Helyszín: Fülek – Városi Honismereti Múzeum, Fő u. 14.

Termín: 13.–14. september 2011
Időpont: 2011. szeptember 13-14.

13. september 2011 – 2011. szeptember 13.

9,30 – 10,00    Prezentácia – Prezentáció

10,00                           Privítanie – Köszöntő: JUDr. Jaromír Kaličiak (Mesto Fiľakovo, primátor – Fülek Város, polgármester)

10,00 – 12,30  I. Programová časť – I. Ülésszak

Vedúci programovej časti – Levezető elnök: Mgr. Agócs Attila (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ – Füleki Vármúzeum, igazgató)

 Ivan Špaček (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra histórie, študent – Pavel Jozef Šafárik Egyetem BTK – Kassa, Történelem Tanszék – hallgató)

            Peter Koháry – protiturecký bojovník

            Koháry Péter – a törökellenes harcok hőse

Mgr. Ladislav Vincze (Štátny archív v Nitre, pobočka Levice – Nyitrai Állami Levéltár Lévai Fióklevéltára)

            Stopy posledných dní Štefana I. Koháryho v levickom regióne

            I. Koháry István utolsó napjainak nyomai a lévai régióban

Dr. Diószegi György Antal (Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság – Maďarská heraldická a genealogická spoločnosť)

Koháryak, Wesselényiek és a Spillenberger-család – A XVII. századi felvidéki magyar művészet és tudomány főúri és európai kapcsolatai fényében

Koháryovci, Wesselényiovci a rodina Spillenbergerovcov – Vo svetle šľachtických a európskych kontextov uhorského umenia a vedy horného Uhorska v XVII. storočí

Komjáti Zoltán Igor (Debreceni Egyetem BTK, Multidiszciplináris Doktori Iskola Történelem Doktori Programja, doktorandusz – Debrecínska univerzita, Filozofická fakulta, Doktorandský program histórie Multidisciplinárnej doktorandskej školy, doktorand)

A füleki végvár építése és karbantartása Koháry II. István főkapitányságának idején (1667-1682)

Stavba a údržba fiľakovského pohraničného hradu počas hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667-1682)

Mgr. Brutovszky Gabriella (Konstantin Filozófus Egyetem BTK – Nyitra, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, doktorandusz – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry – doktorandka)

            II. Koháry István és a kuruc költészet

            Štefan Koháry II. a kurucká poézia

Mercs István, PhD. (Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza – Kultúrny spolok Zsigmonda Móricza, Nyíregyháza)

            „S-engemet súitolva kegyelmedben vetted“: Koháry István vallásos költészetéről

            „A postihnutím si ma omilostil“: o náboženskej poézii Štefana Koháryho

12,30 – 13,30 Obed – Ebéd

13,30 – 16,00 II. Programová časť – II. Ülésszak

Vedúci programovej časti – Levezető elnök: Dr. habil. Dr. Pandula Attila, CSc. (ELTE BTK – Budapest, Történelem Segédtudományai Tanszék – Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, főtitkár – Univerzita ELTE – Budapešť, Filozofická fakulta, Katedra pomocných historických vied – Maďarská heraldická a genealogická spoločnosť, tajomník)

Vincze Dániel (ELTE BTK – Budapest, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék, doktorandusz – Univerzita ELTE – Budapešť, Filozofická fakulta, Katedra stredovekej a včasnonovovekej histórie, doktorand)

            Koháry István híre a korabeli angol nyelvű sajtóban

Obraz Štefana Koháryho v dobovej anglickej tlači

Martí Tibor (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK – Piliscsaba, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz – Katolícka univerzita Petra Pázmánya – Piliscsaba, Filozofická fakulta – Doktorandská škola histórie, doktorand)

Adatok Koháry (II.) István és a füleki ferencesek közötti kapcsolatok történetéhez a füleki ferences könyvtár gyűjteményeinek tükrében

Poznámky k histórii vzťahov medzi Štefanom Kohárym (II.) a fiľakovskými františkánmi vo svetle zbierok fiľakovskej knižnice františkánov

Dr. Szirácsik Éva, PhD. (Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, igazgató – Novohradské župné združenie múzeí, riaditeľka)

            II. Koháry István földesúri jövedelmei Nógrád vármegyei központú birtokairól

Feudálne príjmy Štefana Koháryho II. zo svojich statkov s centrom v Novohradskej župe

Dr. habil. Dr. Pandula Attila, CSc. (ELTE BTK – Budapest, Történelem Segédtudományai Tanszék – Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, főtitkár – Univerzita ELTE – Budapešť, Filozofická fakulta, Katedra pomocných historických vied – Maďarská heraldická a genealogická spoločnosť, tajomník)

(Szász-Coburg-Koháry) I. Ferdinánd bolgár cár rendjelei és kitüntetései, különös

tekintettel társadalomtörténeti vonatkozásokra

Vyznamenania bulharského cára Ferdinanda I. (Sachsen-Coburg-Koháry) so zvláštnym zreteľom na ich spoločensko-historický kontext

PhDr. Ingrid Hričovcová (Múzeum vo Svätom Antone – Szentantali Múzeum):

Podnikateľské aktivity Koháryovcov a Coburgovcov na Horehroní a Gemeri v období 19. až prvej polovice 20. storočia

A Koháry és a Coburg család vállalkozásai a Felső-Garam mentén és Gömörben a 19. században és a 20. század első felében

Ing. Marian Číž (Múzeum vo Svätom Antone, riaditeľ – Szentantali Múzeum, igazgató)

Filmový projekt „Po stopách Ferdinanda Coburga” – poučenie z histórie pre súčasnosť

A „Coburg Ferdinánd nyomában” c. filmes projekt – tanulság a múltból a jelen számára

 17,00 – 19,00      Sprievodný program – Kísérőprogram (miesto: Bebekova veža hradu – helyszín: a vár Bebek-tornya):

 Vernisáž výstavy „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer“ (výstava zo zbierok Hradného múzea vo Fiľakove, Múzea vo Sv. Antone, Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Rehole menších bratov františkánov – kláštora Fiľakovo, Štátneho archívu v Banskej Bystrici)

„A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig“ c. kiállítás ünnepélyes megnyitója (kiállítás a Füleki Vármúzeum, a Szentantali Múzeum, a selmecbányai Szlovák Bányászati Múzeum, a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum, a Kisebb Testvérek Rendje – füleki ferences kolostor, valamint a Besztercebányai Állami Levéltár gyűjteményeiből)

Vernisáž výstavy Slovenského národného múzea – Archeologického múzea z Bratislavy pod názvom „Stredoveká kuchyňa v archeologických nálezoch“

A Szlovák Nemzeti Múzeum pozsonyi Régészeti Múzeuma „A középkori konyha a régészeti leletek alapján“ c. kiállításának ünnepélyes megnyitója

Spomienková slávnosť z príležitosti 60. výročia založenia fiľakovského múzea
Emlékünnepség a füleki múzeum megalapításának 60. évfordulója alkalmából

Krst knihy RNDr. Jozefa Klindu pod názvom „V tieni vyhasnutých sopiek – A kialudt tűzhányók árnyékában”
RNDr. Jozef Klinda „V tieni vyhasnutých sopiek – A kialudt tűzhányók árnyékában” c. kötetének bemutatója

 

14. september 2011 – 2011. szeptember 14.

8,00 – 18,00 Študijná cesta po stopách Koháryovcov – Fiľakovo (miesto vedeckej konferencie) – Hronský Beňadik (rodinná krypta Koháryovcov) – Levice (Kaplnka Štefana Koháryho I.) – Svätý Anton (kaštieľ Koháryovcov a Coburgovcov) – Čabradský Vrbovok (hrad Čabraď – miesto narodenia i smrti Štefana Koháryho II.)

8,00 – 18,00  Tanulmányút a Koháryak nyomában – Fülek (a konferencia helyszíne) – Garamszentbenedek (a Koháry család kriptája) – Léva (I. Koháry István kápolnája) – Szentantal (a Koháry és a Coburg család kastélya) – Csábrág (vár – II. Koháry István születési és elhalálozási helye)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

18 + 16 =

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..