A vár geodéziai felmérése

Szöveg és kép: Fülöpp Róbert
/SK – naspodku/

Lassan több mint két éve, 2007. őszén kezdődött meg a vár geodéziai felmérése.

Régészek (Halász Ágoston, Halászné Hajnal Zsuzsanna és Szörényi Gábor), földmérők (Takács Bence, kollégái és Tuchband Tamás egyetemi hallgató) részvételével, valamint a Szádvárért Baráti Kör segítségével 2007. szeptembere és 2008. áprilisa között több alkalommal mértük fel a vár maradványait.

Visszatekintve egy izgalmas, szakmailag tanulságos, de emberpróbáló munka áll mögöttünk. Csaknem 8000 pont felvételével sikerült a két hektárt meghaladó területű vár épület-, erődítés- és közműmaradványinak helyzetét, magasságát ill. mélységét meghatároznunk (mérések során szembesültünk pontosan a vár 200 m-t meghaladó kelet-nyugati kiterjedésével, valamint a legalacsonyabb és a legmagasabb tereppontja közötti 80 m szintkülönbséggel).

Munkánk során törekedtünk a maradványok értelmezésére, egykori formájuk és funkciójuk rekonstruálására. Tudjuk azonban, hogy végleges következtetéseket csak a régészeti és falkutatás eredményeinek ismeretében lehet levonni.

1. kép – A vár alaprajzát kirajzoló csaknem 8000 mérési pont -“pontfelhő”.
A zöld színű pontok a terep, a kék, lila és az okker a falmaradványok pontjai.

2. kép – A maradványok felmérésével kapott “pontfelhő” nézete keletről.

Jól látszik az alsó és felső vár közötti jelentős szintkülönbség.

3. kép – A “pontfelhő” északi nézete, előtérben az alsó várral.

Ez is jól mutatja a szintkülönbséget. A pontokra építhető fel a terep és a falmaradványok modellje. A továbbiakban e munka fázisait tervezzük bemutatni, felhívva az érdeklődők figyelmét az érdekességekre, valamint felvetve az értelmezés, ill. az elméleti rekonstrukció problémáit.

4. kép – A vár modelljének madártávlati képe délnyugatról,
előtérben a délnyugati várlejtővel, a felső vár meglévő déli falaival és bástyáival, háttérben az északi falmaradványokkal.

5. kép – Ugyancsak a vár modelljének madártávlati képe délnyugatról.

Itt már a maradványok elméleti kiegészítésére tett próbálkozások is láthatók.

A munka már más technológiával, mások által fejeződött be, erről szól a Virtuális Szádvár!

r. 2007 – 2008 Geodetické zameranie hradu Szádvár
Cieľom práce bolo úplné geodetické zameranie zachovalej architektúry a terénu. Zameraných bolo približne 8000 trojrozmerných súradníc bodov s presnosťou do niekoľkých centimetrov. Meraná bola celková geometria (tvar), múrov. V prípade ešte stojacich múrov bola zvlášť zameraná vnútorná strana, zvlášť vonkajšia, takisto rôzne bočné a horné zakrivenia, priesečnica múru s terénom, a zo stavebného a archeologického hľadiska dôležité prvky nachádzajúce sa v múroch ako: zbytky drevených trámov, lôžka po drevených trámoch, otvory po lešení, okná, strielne, kaverny po vypadanom murive. Na základe geodetického zamerania bol špeciálnym geodetickým softvérom skonštruovaný presný priestorový (3D), model hradu, ktorý slúži nielen na archeologické a archívne účely, ale aj na plánovanie rekonštrukčných prác.

Fordította: Milan Babik, szerk.: Vígvári Tamás és dr. Fejes Erik