Détshy Mihály Szádvár című tanulmányában (legutóbbi kiadás: Galyasági településszövetség, Perkupa, 2004.) dolgozta fel első ízben az erősség történetét, a korabeli források mellett a várról készült egykori ábrázolásokat is ismertetve az olvasóval.

Olvasás

détshy

A vár története iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk az alábbi tanulmányokat, melyekből részletesen megismerhetik Szádvár dicső múltját:

BeBeau, René: Középkori magyar várak és várromok. Glória Kiadó Kft., 2001. Olvasás

Csorba Csaba: Regényes váraink. Magyar Könyvklub, Budapest, 2002. Olvasás

Csorba Csaba: Szád-vár, Derenk, Szögliget.  Vártúrák kalauza I. Sport Lap- és Könyvkiadó, 1975. Olvasás

Détshy Mihály: Műemlékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Herman Ottó Múzeum, 1988. Olvasás

Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387-1437). Értekezések a történeti tudományok köréből 83., Akadémia Kiadó, Budapest, 1977. Olvasás

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I-II. História MTA TTI, Budapest, 1996. Olvasás

Feld István-Nováki Gyula-Sárközy Sebestyén: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig. Castrum Bene Egyesület, Miskolc, 2007. Olvasás

Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből 82., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. Olvasás

Gál Viktor — Kelemen Bálint Zoltán: Ledentu 3D-ben – Szádvár tömegrekonstrukciós kísérletének forrásai és látványvilága, 2014. Olvasás

Gerő László: Magyarországi várépítészet. Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó, Budapest 1955. Olvasás

Gerő László: Magyar várak. Műszaki Kiadó, Budapest, 1968. Olvasás

Halász Ágoston: Szögliget-Szádvár. Castrum Bene, 2004. Olvasás

Kiss Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Panoráma, Budapest, 1984. Olvasás

Sárközy Sebestyén: A történeti Torna megye településtopográfiája {2006} című művének Szádvárral foglalkozó része. Olvasás

További, újabb információk a Kutatási jelentések menüpontban érhetőek el.