Détshy Mihály Szádvár című tanulmányában (legutóbbi kiadás: Galyasági településszövetség, Perkupa, 2004.) dolgozta fel első ízben az erősség történetét, aki a korabeli források mellett a várról készült egykori ábrázolásokat is ismerteti az olvasóval.

Olvasás

détshy

Legutóbb, 2004-ben Halász Ágoston régész publikációja jelent meg a várról a Castrum Bene Hírlevélben.

Olvasás

A vár töténete iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk ezen tanulmányokat, melyekből részletesen megismerhetik Szádvár dicső múltját.

További publikációk:

Détshy Mihály: Műemlékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Kiadta a Herman Ottó Múzeum 1988-ban. Olvasás

Gerő László: Magyarországi várépítészet. Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó, Budapest 1955. Olvasás

Gerő László: Magyar várak. Műszaki Kiadó, Budapest, 1968. Olvasás

Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387-1437). Értekezések a történeti tudományok köréből 83., Akadémia Kiadó, Budapest, 1977. Olvasás

Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből 82., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. Olvasás

Kiss Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Panoráma, Budapest, 1984. Olvasás

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I-II. História MTA TTI, Budapest, 1996. Olvasás

Csorba Csaba: Regényes váraink. Magyar Könyvklub, Budapest, 2002. Olvasás

Feld István-Nováki Gyula-Sárközy Sebestyén: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig. Castrum Bene Egyesület, Miskolc, 2007. Olvasás

Sárközy Sebestyén: A történeti Torna megye településtopográfiája {2006} című művének Szádvárral foglalkozó része. Olvasás

Gál Viktor — Kelemen Bálint Zoltán: Ledentu 3D-ben – Szádvár tömegrekonstrukciós kísérletének forrásai és látványvilága, 2014. Olvasás

Megosztás: