AKTUÁLNY! Geodetické zameranie hradu Szádvár !

Srdečne Vás vítáme v Szádvári!

Prajeme Vám príjemný pobyt, veľa zážitkov a veríme že náš letáčik Vám v tom pomôže.

Szádvár

Presné údaje o výstavbe hradu Szádvár nie sú známe, prvé zmienky sú z roku 1268 z osvedčenia Štefana V.

Počas svojej histórie mal viacerých majiteľov, najvýznamnejší boli Bebekovci.  Po bitke v Mohácsi sa stal majetkom Františka Bebeka, on a jeho syn Juraj Bebek vykonali významné stavebné zmeny na hrade. Pevnosť vtedy dostal svoje hlavné a konečné črty a formu medzi ostatnými boli postavené rondely a na severnej strane zriedkavo použitý lanový nákladný výťah, ktorý nazývali „slimákom”.

Akvarell

Szádvár prežil svoju najkrutejšiu bitku v januári 1567, keď vojská kapitána horného uhorska Lázára Schwendiho obklopili hrad, po štvordňovej delostreleckej paľbe otvorili úseky severného múra, z toho dôvodu bola manželka Juraja Bebeka Žofia Patócsyová, ktorá hrdinsky bránila hrad nútená hradu sa vzdať a po vyjednanom voľnom odchode z hradu hrad opustiť.

V XVII. storočí sa menili majitelia hradu Szádvár. O zbúraní Szádvár rozhodli v roku 1686 vo Viedni. V súčastnosti hrad s najväčšou rozlohou Maďarska leží v zrúcaninách.

Priblíženie:

Z Budapesti do Miskovca na diaľnici M3 , potom odbočiť smerom na sever na 26 do Sajószentpéter, z kadiaľ na ceste 27 sa dostaneme do dedinky Szögliget . Akonáhle minieme posledné domy Szögligetu po 2 km-och v našej ceste sa objavia závory. Na parkovisku pri budove bývalej pohraničej stráže kde  v súčasnosti funguje  Salamandra-turistická ubytovňa si môžeme naše autá odparkovať a z tadiaľ už vedie len cestička pre pešiu turistiku. Ak budeme nasledovať červené turistické znaky vyšplháme sa na hrad, ktorý stojí na vrchu vo výške 460 m.

Spolok priateľov za Hrad Sádvár – Szádvárért Baráti Kör

Spoločnosť pozostávajúca z priateľov hradu  – ktorí bývajú v rôzných kútoch Maďarska – sa rozhodli že stáročia opustené zarastené zrúcaniny hradu zachránia.

Spolok priateľov hradu Szádvár sa pripojil k Združeniu Hornomaďarských hradov a svoju vec ohľadne Szádvár popularizuje na rôznych fórach a stretnutiach.

Ozajstná tvrdá práca začala  v októbri 2006  po  obdržaní všetkých povoleniach  od dotyčných úradov.. Spolupracovníci Národného Parku Aggtelek /NPA/ poskytli a naďalej poskytujú veľkú pomoc pri práci.

Členovia Spolku priateľov hradu Szádvár, záujemcovia na základe vydanej výzvy Spolku, zamestnanci Národného Parku Aggtelek, občania obce Szögliget, ako aj archeológovia odstránili zarastené kríky od bezprostrednej blízkosti múrov ,  a vo vnútori hradu vyriedili  stromy a odstránili rôzné výrastky. Tieto náročné práce treba opakovať dvakrát ročne.

Na jeseň v roku 2007 sa vypracovalo geodetické zameranie ako aj plán odvrátenia nebezpečenstva, ktoré bolo zrealizované sčasti z Národného kultúného fondu ako i za pomoci dobrovoľníckej práci odborníkov, ktorý náš spolok podporujú. Touto cestou sa chceme im za ich dobrovoľnú prácu poďakovať.

Spolok priateľov hradu Szádvár chce zabezpečiť ochranu stavu hradu Szádvár, a za uskutočnenie vytýčeného cieľa podává rôzne projekty. V našich kruhoch radi uvítáme pomoc každého, ktorý chce pomôcť hradu Szádvár.

Viac informácií:

kapcsolat@szadvar.hu
+ 36 30 662 2290

Ak máte možnosť, prosíme Vás, O podporu aby Szádvár sa obnovil!

Číslo účtu:
OTP-11734152-20030982
SWIFT-Code: OPTVHUHB

Szádvár

Szádvár

Pôdorys periodizáci, 2019